Splitsko Dalmatinska Banka

Splitsko Dalmatinska Banka - Hrvatska banka

  • Banka

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.

Splitsko Dalmatinska Banka
SPLITSKO-DALMATINSKA BANKA
114. brigade 9, 21000 Split
Telefon 021/540-280, telefaks 021/540-290
VBB 4109006
http://www.bsd.hr

Uprava

Ante Blažević – predsjednik, Ivo Krolo

Nadzorni odbor

Juroslav Buljubašić – predsjednik, Miljenko Validžić, Mirko Vukušić

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Juroslav Buljubašić 31,49
2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 10,14
3. Blue Line 9,83
4. Mirko Vukušić 5,84
5. Joško Dvornik 5,75
6. Venći Čulić Meić 4,03
7. Nataša Vuković 3,90
8. Mira Marić Banje 3,63
9. HPB d.d./ST Invest – ST global equity OIF 3,49
10. Anđa Vukušić 3,30
11. Jakša Medić 3,02

Revizor

SD Nika d.o.o., Split

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 200.799
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 200.799
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 2.545
Dobit/gubitak tekuće godine 1.099

Banka splitsko-dalmatinska nastala je 2002.godine spajanjem Štedionice splitsko-dalmatinske (1992.) i Banice Credo štedionice (1997).

U travnju 2002. godine kada je od HNB-a dobila odobrenje kao banka s malim ovlaštenjima za rad djelovala je pod nazivom Splitsko-dalmatinska banka d.d., a od 01.03.2004. djeluje pod današnjim nazivom Banka splitsko-dalmatinska d.d. (BSD).

Banka je osnovu svog djelovanja od samog početka temeljila na poslovanju s građanima kroz aktivne i pasivne bankarske poslove, a nastojala je biti prepoznata kao mala, efikasna i moderna banka koja svoje poslovanje usmjerava prema klijentu kao pojedincu i prepoznavanju njegovih potreba.

Cilj Banke je rast i jačanje položaja na tržištu, povećanje palete proizvoda i usluga te još bolje i kvalitetnije približavanje klijentima.

Od svog osnivanja pa do danas Banka je u cijelosti u privatnom vlasništvu

Splitsko Dalmatinska Banka obavlja, temeljem Zakona o bankama i Rješenja Savjeta hrvatske narodne banke sljedeće poslove:
* primanje novčanih depozita
* odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun
* izdavanje garancija ili drugih jamstava
* obavljanje platnog prometa u zemlji
* iznajmljivanje sefova
* factoring
* kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting)
* trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:
* instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima,
* stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
* usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima, i to obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima.
* izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja

Banka Splitsko Dalmatinska Banka 17.1.2021

Splitsko Dalmatinska Banka